avex-ks.com

Produkte

ACT

ACT

Albadol

Albadol

Albadol-plus

Albadol Plus

Albadol-sachets

Oral Suspension

Albadol-syrup

Syrup

Dolofix_grip

Dolofix Grip

Dolofix-menstrual

Dolofix Muscular

Dolofix-muscular

Dolofix Muscular

Dolofix-night

Dolofix Night

dolohot

DoloHot

Dolokids-sachets-120mg

Oral Suspension

120 mg/ 5 ml

Dolokids-sachets-200mg

Oral Suspension

200 mg/ 5 ml

Dolokids-syrup-120mg

Syrup

120 mg/ 5 ml

Dolokids-syrup-200mg

Syrup

200 mg/ 5 ml

Loratadine

Loratadine

Aspiridol-75mg-1

Aspiridol 75mg

Aspiridol-100mg-1

Aspiridol 100mg

Azitre-200mg-5ml

Azitre

Syrup

Azitre-500mg

Azitre

Capsules

Bactre-240mg-5ml

Bactre

Syrup

Bactre-480mg

Bactre

Tablets

BISACODYL-5MG

Bisacodyl

Tablets

Cefexel-100mg-5ml

Cefexel

syrup

Cefexel-400mg

Cefexel

capsules

CIPROT-500MG

Ciprot

500mg / tablets

CIPROT-700MG

Ciprot

700mg / tablets

Enalapril-10mg

Enalapril

10 mg

ERYTRE-500MG

Erytre

500 mg

Expergo-100mg

Expergo

100 mg

glimur-2mg

Glimur

2mg / tablets

glimur-5mg

Glimur

3mg / tablets

HCTZ-25mg

Hctz

25mg / tablets

LisocardH-10+12.5mg

LisocardH

10 + 12.5mg / tablets

LocardH -50+12.5mg

LocardH

50 + 12.5mg / tablets

PrimetXR-1000mg

Primet XR

1000mg / tablets

Dolofix_grip

Dolofix Grip

dolohot

DoloHot

Dolofix-night

Dolofix Night

Dolofix-menstrual

Dolofix Menstrual

Dolofix-muscular

Dolofix Muscular

Albadol-sachets

Oral Suspension

Albadol-syrup

Syrup

Dolokids-sachets-120mg

Oral Suspension

120 mg/ 5 ml

Dolokids-sachets-200mg

Oral Suspension

200 mg/ 5 ml

Dolokids-syrup-120mg

Syrup

120 mg/ 5 ml

Products 1

Products 2

Products 3

Products 4

Products 5

Products 6

Scroll to Top